La il·luminació amb LED presenta indubtables avantatges enfront d’altres sistemes d’il·luminació, com els llums incandescent i fluorescent: fiabilitat, major eficiència energètica (baix consum), major resistència a les vibracions, millor visió davant diverses circumstàncies d’il·luminació, menor dissipació d’energia, menor risc per al medi ambient, etc.

L’estalvi energètic varia entre un 70% i 80% respecte a la il·luminació tradicional que s’utilitzava fins ara.